زهرا نعمتی که در پار‎‌المپیک توکیو سومین عنوان قهرمانی پارالمپیک را در کارنامه خود ثبت کرده است، در جمع برترین زنان پارالمپیکی سال ۲۰۲۱ قرار گرفت….

زهرا نعمتی که در پار‎‌المپیک توکیو سومین عنوان قهرمانی پارالمپیک را در کارنامه خود ثبت کرده است، در جمع برترین زنان پارالمپیکی سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.