درخشش دانش آموزان شهریاری در چهارد همین جشنواره جوان خوارزمی
درخشش دانش آموزان شهریاری در چهارد همین جشنواره جوان خوارزمی

شهریاریها : به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار ، چهار دهمین جشنواره جوان خوارزمی ( بخش دانش آموزی )با درخشش دانش آموزان شهرستان شهریار به کار خود پایان داد . به نقل از مسئول پژوهشگاه دانش آموزی جوان شهریار ، امسال طرح های نو و ابتکاری به جشنواره جوان خوارزمی امسال ارسال شده […]

kharamzشهریاریها : به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار ، چهار دهمین جشنواره جوان خوارزمی ( بخش دانش آموزی )با درخشش دانش آموزان شهرستان شهریار به کار خود پایان داد .

به نقل از مسئول پژوهشگاه دانش آموزی جوان شهریار ، امسال طرح های نو و ابتکاری به جشنواره جوان خوارزمی امسال ارسال شده بود. اکبر پور خاطر نشان کرد : رتبه های سوم ، چهارم وپنجم کشوری در بخش دانش آموزی نصیب دانش آموزان و محقیق نوجوان شهریاری شد.

ایشان افزود )) طرح بررسی دگر آسیبی و علف کشی اکالیبتوس )) مقام سوم این جشنواره را از آن خود کرد . طراحان این طرح آقایان نوید حاجی آقایی –رضا کریمی – پوریا شیرازکی از دبیرستان شاهد ( شهید کلهر ) وزیر نظر استاد راهنما ، سیما خندانی به اجرا ی طرح خود پرداختند .