سرپرست سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: عملیات سمپاشی درختان که قرار بود از شنبه گذشته آغاز شود به دلیل وجود سوسک‌های سیاه گندم، به چهارشنبه هفته جاری موکول شد….

سرپرست سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: عملیات سمپاشی درختان که قرار بود از شنبه گذشته آغاز شود به دلیل وجود سوسک‌های سیاه گندم، به چهارشنبه هفته جاری موکول شد.