از سنین جوانی به ما آموخته اند که کاشت درخت برای محیط زیست مفید است، بنابراین قطع درختان می تواند بسیار آسیب زننده باشد. این درست است! اما آیا جلوگیری از قطع درختان جنگل به هر دلیل، کار آسانی است؟ قطعاً، خیر! حفظ محیط زیست، وظیفه همه افراد در جهان است….

از سنین جوانی به ما آموخته اند که کاشت درخت برای محیط زیست مفید است، بنابراین قطع درختان می تواند بسیار آسیب زننده باشد. این درست است! اما آیا جلوگیری از قطع درختان جنگل به هر دلیل، کار آسانی است؟ قطعاً، خیر! حفظ محیط زیست، وظیفه همه افراد در جهان است. یکی از بهترین روش […]

The post درختانی که به پای کاغذ می افتند appeared first on دیجیاتو.