سیروس مقدم در مناظره و میزگرد تحلیل و بررسی سریال «پایتخت ۶» درباره سانسور و ممیزی ها در این فصل از سریالش توضیح داد.

سیروس مقدم در مناظره و میزگرد تحلیل و بررسی سریال «پایتخت ۶» درباره سانسور و ممیزی ها در این فصل از سریالش توضیح داد.