تنها فیلم بلند سینمایی که امسال در جشنواره کن اکران شده است، فیلم «آیه های زمینی» است. این فیلم از بین حدود 40 فیلم ایرانی که به جشنواره کن عرضه شده برای بخش نوعی نگاه انتخاب شده است….

تنها فیلم بلند سینمایی که امسال در جشنواره کن اکران شده است، فیلم «آیه های زمینی» است. این فیلم از بین حدود 40 فیلم ایرانی که به جشنواره کن عرضه شده برای بخش نوعی نگاه انتخاب شده است.