درآمد ماهانه تا ۸۳۳ هزار تومان معاف از مالیات شد
درآمد ماهانه تا ۸۳۳ هزار تومان معاف از مالیات شد

گروه اقتصاد شهریاریها : نمایندگان ملت در جریان رسیدگی لایحه بودجه 1392 کل کشور در مجلس شورای اسلامی سطح معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را افزایش دادند. دولت در لایحه بودجه 92 مقدار دریافتی معاف از مالیات را 700هزارتومان در ماه یا 8.4میلیون تومان در سال پیشنهاد کرده بود، اما نمایندگان مجلس با عنایت به تورم و برای کمک به قدرت […]

13901106000172_PhotoAگروه اقتصاد شهریاریها : نمایندگان ملت در جریان رسیدگی لایحه بودجه 1392 کل کشور در مجلس شورای اسلامی سطح معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را افزایش دادند.

دولت در لایحه بودجه 92 مقدار دریافتی معاف از مالیات را 700هزارتومان در ماه یا 8.4میلیون تومان در سال پیشنهاد کرده بود، اما نمایندگان مجلس با عنایت به تورم و برای کمک به قدرت خرید خانوارها، این سقف درآمدی برای معافیت را افزایش دادند و حقوق ماهانه تا 833 هزار تومان یا سالانه 9 میلیون و 996 هزار تومان را معاف از مالیات کردند.

در لایحه طرح جامع مالیاتی که در مجلس در حال رسیدگی است نیز افزایش درآمد مالیاتی به مدد گسترش پایه‌های مالیاتی و نه افزایش نرخ مالیاتی در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر حدود 40 درصد از تولید ناخلص داخلی مشمول مالیات است و بقیه یا معاف یا فرار مالیاتی دارد و طرح جامع مالیاتی درصدد به تور انداختن بخشهای بیرون از شمول مالیاتی است و به دنبال افزایش نرخ و فشار بر پایه‌های مالیات دهنده فعلی نیست.