این شرکت تعداد کاربرانش را بیش از 56 میلیون نفر گزارش کرده است.
The post درآمد شرکت ستاره اول رکورد زد: 7 هزار میلیارد تومان فروش در سال مالی 1401 appeared first on دیجیاتو.

این شرکت تعداد کاربرانش را بیش از 56 میلیون نفر گزارش کرده است.

The post درآمد شرکت ستاره اول رکورد زد: 7 هزار میلیارد تومان فروش در سال مالی 1401 appeared first on دیجیاتو.