یکی از جذاب‌ترین جاذبه‌های گردشگری در هر مقصدی بحث شکم گردی و غذاهایی است که در آن شهر یا کشور وجود دارد. در سال‌های اخیر بحث استریت فود یا غذاهای خیابانی بسیار پر اهمیت شده است و در هر کشور مناطقی وجود دارد که فروشنده‌های غذاهای متعددی کنار هم قرار د…

یکی از جذاب‌ترین جاذبه‌های گردشگری در هر مقصدی بحث شکم گردی و غذاهایی است که در آن شهر یا کشور وجود دارد. در سال‌های اخیر بحث استریت فود یا غذاهای خیابانی بسیار پر اهمیت شده است و در هر کشور مناطقی وجود دارد که فروشنده‌های غذاهای متعددی کنار هم قرار دارند.