در برنامه چهارشنبه شب محفل که از شبکه سوم سیما پخش می‌شود یک دختر مدافع حرم میهمان بود و همه را به گریه انداخت.

در برنامه چهارشنبه شب محفل که از شبکه سوم سیما پخش می‌شود یک دختر مدافع حرم میهمان بود و همه را به گریه انداخت.