دبیر هیات ورزشهای رزمی شهریار مربی تیم ملی موی تای جوانان شد
دبیر هیات ورزشهای رزمی شهریار مربی تیم ملی موی تای جوانان شد

شهریاریها : علی اکبر اسماعیلی دبیر هیات ورزشهای رزمی از سوی رئیس فدراسیون رزمی به عنوان مربی تیم ملی موی تای جوانان منصوب شد.   تیم ملی موی تای جوانان تمرینات خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در کشور تایلند آغاز خواهد کرد.   بر اساس این گزارش از سوی محمود رشیدی رئیس […]

شهریاریها : علی اکبر اسماعیلی دبیر هیات ورزشهای رزمی از سوی رئیس فدراسیون رزمی به عنوان مربی تیم ملی موی تای جوانان منصوب شد.

 
تیم ملی موی تای جوانان تمرینات خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در کشور تایلند آغاز خواهد کرد.
 
بر اساس این گزارش از سوی محمود رشیدی رئیس فدراسیون، علی اکبر اسماعیلی دبیرهیات و از قهرمانان رشته رزمی شهرستان شهریار به عنوان مربی تیم ملی موی تای جوانان منصوب شد.
 
تمرینات تیم ملی از ۲ مرداد ماه جاری در سالن کبکانیان تهران آغاز خواهد شد و به مدت یک هفته ادامه دارد.