رییس فدراسیون بسکتبال با اشاره به اینکه حامد حدادی با درد و مصدومیت در جام جهانی بازی کرد، گفت: حدادی دوست داشت در یک تورنمنت بزرگ از تیم ملی خداحافظی کند….

رییس فدراسیون بسکتبال با اشاره به اینکه حامد حدادی با درد و مصدومیت در جام جهانی بازی کرد، گفت: حدادی دوست داشت در یک تورنمنت بزرگ از تیم ملی خداحافظی کند.