رییس فدراسیون والیبال گفت: والیبال همان‌گونه که در شادی‌ها و موفقیت‌ها لبخند بر روی لب مردم می‌آورد، رسالت دیگری هم دارد که در سختی‌ها و مشکلات در کنار مردم باشد….

رییس فدراسیون والیبال گفت: والیبال همان‌گونه که در شادی‌ها و موفقیت‌ها لبخند بر روی لب مردم می‌آورد، رسالت دیگری هم دارد که در سختی‌ها و مشکلات در کنار مردم باشد.