کرج مرکز استان البرز است و از حیث نزدیک بودن به تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطلب جدیدترین و کامل‌ترین نقشه کرج با جزئیات دقیق قرار داده شده است….

کرج مرکز استان البرز است و از حیث نزدیک بودن به تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطلب جدیدترین و کامل‌ترین نقشه کرج با جزئیات دقیق قرار داده شده است.