دانش‌آموزان فلسطینی واکسن فایزر می‌زنند
دانش‌آموزان فلسطینی واکسن فایزر می‌زنند
خبرگزاری فرانسه تصویری از تزریق واکسن فایزر به دانش آموز فلسطینی در نخستین روز بازگشایی مدارس در کرانه باختری را منتشر کرده.

به گزارش شهریاریها ، خبرگزاری فرانسه تصویری از تزریق واکسن فایزر به دانش آموز فلسطینی در نخستین روز بازگشایی مدارس در کرانه باختری را منتشر کرده.

تصویر خاص خبرگزاری فرانسه از تزریق واکسن فایزر