تصویری از دانشگاه الازهر غزه قبل و بعد از حمله‌ هوایی رژیم صهیونیستی را مشاهده کنید

تصویری از دانشگاه الازهر غزه قبل و بعد از حمله‌ هوایی رژیم صهیونیستی را مشاهده کنید