این موجودات درخششی آبی و بنفش از خود تولید می‌کنند و به همین دلیل گفته می‌شود به افسانه‌های باستانی ژاپن شباهت دارند.
The post دانشمندان سه گونه کرم درخشنده جدید شبیه به شیاطین باستانی ژاپن را کشف کردند appeared first on دیجیاتو.

این موجودات درخششی آبی و بنفش از خود تولید می‌کنند و به همین دلیل گفته می‌شود به افسانه‌های باستانی ژاپن شباهت دارند.

The post دانشمندان سه گونه کرم درخشنده جدید شبیه به شیاطین باستانی ژاپن را کشف کردند appeared first on دیجیاتو.