داروی پروپرانولول برای درمان درد قفسه‌ سینه و دردهای میگرنی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما نباید هنگام بروز درد مصرف شود.

داروی پروپرانولول برای درمان درد قفسه‌ سینه و دردهای میگرنی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما نباید هنگام بروز درد مصرف شود.