محققان دریافتند داروی ام اس ponesimod می تواند به درمان بیماری آلزایمر نیز کمک کند.

محققان دریافتند داروی ام اس ponesimod می تواند به درمان بیماری آلزایمر نیز کمک کند.