مستند جدید شبکه اسپانیایی زبان «هیسپان تی وی » تلاش می کند پیشرفت ایران در زمینه زیست پزشکی را نشان دهد. ایران جزو کشورهای پیشگام در زمینه زیست پزشکی است و محصولات خود را با قیمتی پایین تر و با کیفیت بالا نسبت به سایر کشورها صادر می کند. …

مستند جدید شبکه اسپانیایی زبان «هیسپان تی وی » تلاش می کند پیشرفت ایران در زمینه زیست پزشکی را نشان دهد. ایران جزو کشورهای پیشگام در زمینه زیست پزشکی است و محصولات خود را با قیمتی پایین تر و با کیفیت بالا نسبت به سایر کشورها صادر می کند.