دادگستری تهران با تخلفات انتخاباتی بی‌طرفانه برخورد خواهد کرد
دادگستری تهران با تخلفات انتخاباتی بی‌طرفانه برخورد خواهد کرد
معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگستری تهران با تخلفات انتخاباتی بی‌طرفانه برخورد خواهد کرد.

به گزارش شهریرایها ، مسعود ستایشی در خصوص چگونگی روند برگزاری انتخابات اظهار داشت: نظارت بر روند انتخابات با کم‌ترین امکانات و کمترین نیروی انسانی انجام شد و هر کجا که لازم بود ورود پیدا کردیم و همه برنامه‌ها به احسن وجه انجام شد.

ستایشی با اشاره به انجام نظارت بر فرآیند امحا گفت: در بحث چگونگی فعالیت دستگاه‌های احراز هویت در چند منطقه از نظر نرم افزاری و سخت افزاری ایراداتی وجود دارد که باید با نظارت دقیق کمترین مشکل را داشته باشیم.

وی در خصوص حضور خبرنگاران نیز عنوان داشت: تجمیع کارت خبرنگاران و اعضای شعب به صورت تجمیعی و به بهترین شکل انجام گرفته است و می‌بایست برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن حماسه ملی وزارت نیرو در خصوص تأمین برق و وزارت ارتباطات برای پایداری شبکه‌های رایانه‌ای هوشیار باشند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان داشت: در دادگستری برخورد با تخلفات انتخاباتی در باب ماده ۶۷ است که در کمال بی طرفی انجام خواهد شد، البته مجری انتخابات وزارت کشور و ناظر شورای نگهبان هستند.

ستایشی در خصوص شفافیت منابع تبلیغات کاندیداها نیز اظهار داشت: شفافیت منابع تبلیغات کاندیداها هنوز به خوبی اعمال نشده است.