دادگاه نخست‌وزیر سابق پاکستان به ۳۰ مارس موکول شد.

دادگاه نخست‌وزیر سابق پاکستان به ۳۰ مارس موکول شد.