طبق اعلام نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی، مواد مخدر هیچ تاثیری بر وزن مرغ و یا درمان بیماری‌های احتمالی نداشته و از طرفی هزینه مواد مخدر بسیار گزاف است…

طبق اعلام نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی، مواد مخدر هیچ تاثیری بر وزن مرغ و یا درمان بیماری‌های احتمالی نداشته و از طرفی هزینه مواد مخدر بسیار گزاف است