حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال از آزادسازی ۱۷۳۸ هکتار از اراضی ساحلی در یک سال گذشته خبرداد.

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال از آزادسازی ۱۷۳۸ هکتار از اراضی ساحلی در یک سال گذشته خبرداد.