اقتصادنیوز: ورود افراد غیربومی و گردشگران تا اطلاع ثانوی به شهرستان شمیرانات ممنوع اعلام شد.

اقتصادنیوز: ورود افراد غیربومی و گردشگران تا اطلاع ثانوی به شهرستان شمیرانات ممنوع اعلام شد.