داتین با هدف توسعه فراگیری مالی و توانمندسازی مالی افراد جامعه روی اپلیکیشن پس‌انداز خرد و سرمایه‌گذای خودکار بلوط سرمایه‌گذاری کرد.
The post داتین با سرمایه‌گذاری روی بلوط وارد حوزه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز خرد شد appeared first on دیجیاتو.

داتین با هدف توسعه فراگیری مالی و توانمندسازی مالی افراد جامعه روی اپلیکیشن پس‌انداز خرد و سرمایه‌گذای خودکار بلوط سرمایه‌گذاری کرد.

The post داتین با سرمایه‌گذاری روی بلوط وارد حوزه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز خرد شد appeared first on دیجیاتو.