صحبت‌های حدادیان پیش از دیدار پرسپولیس و النصر

صحبت‌های حدادیان پیش از دیدار پرسپولیس و النصر