اکوایران: فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که با شرکای خود کار می‌کند تا به عملیات نظامی غیرقابل توجیهی که آذربایجان علیه قره‌باغ کوهستانی آغاز کرده است، پاسخ شدیدی دهد….

اکوایران: فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که با شرکای خود کار می‌کند تا به عملیات نظامی غیرقابل توجیهی که آذربایجان علیه قره‌باغ کوهستانی آغاز کرده است، پاسخ شدیدی دهد.