فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه هدف آنها حداقلی‌کردن حضور ایران در منطقه غرب آسیا است، مدعی شد که برای این منظور اقداماتی را علیه حزب‌الله و حماس نیز انجام خواهند داد.

فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه هدف آنها حداقلی‌کردن حضور ایران در منطقه غرب آسیا است، مدعی شد که برای این منظور اقداماتی را علیه حزب‌الله و حماس نیز انجام خواهند داد.