آنزیم ها و پروتئین های موجود در عدسی چشم هنگامی که در معرض اشعه های UV قرار می گیرند، دچار اکسید اسیون می شوند و آب مروارید ایجاد خواهد شد. در این قسمت از محتوا قصد داریم مواد غذایی مفید بعد از عمل آب مروارید را برای شما شرح دهیم….

آنزیم ها و پروتئین های موجود در عدسی چشم هنگامی که در معرض اشعه های UV قرار می گیرند، دچار اکسید اسیون می شوند و آب مروارید ایجاد خواهد شد. در این قسمت از محتوا قصد داریم مواد غذایی مفید بعد از عمل آب مروارید را برای شما شرح دهیم.