بعضی از مشکلات کاملا از دید دیگران پنهان هستند؛ اما برای خود فرد چنان آشکارند که زندگی را به کام او تلخ می‌کنند. «بواسیر یا هموروئید» یکی از همین مشکلات است….

بعضی از مشکلات کاملا از دید دیگران پنهان هستند؛ اما برای خود فرد چنان آشکارند که زندگی را به کام او تلخ می‌کنند. «بواسیر یا هموروئید» یکی از همین مشکلات است.