ناسا تصویری را از مریخ‌نورد استقامت منتشر کرده است که این کاوشگر را در کنار تعدادی از نمونه‌های کارگذاری‌شده در سیاره سرخ نشان می‌دهد.
The post خودنمایی به سبک کاوشگر ناسا؛ استقامت با نمونه‌های انبارشده از مریخ عکس سلفی گرفت! appeared first on دیجیاتو….

ناسا تصویری را از مریخ‌نورد استقامت منتشر کرده است که این کاوشگر را در کنار تعدادی از نمونه‌های کارگذاری‌شده در سیاره سرخ نشان می‌دهد.

The post خودنمایی به سبک کاوشگر ناسا؛ استقامت با نمونه‌های انبارشده از مریخ عکس سلفی گرفت! appeared first on دیجیاتو.