اقتصادنیوز: از ابتدای معاملات امروز 24 اردیبهشت بازار سهام، شاخص‌های بورس صعود کردند و شاهد تداوم ورود پول حقیقی به بازار بودیم.

اقتصادنیوز: از ابتدای معاملات امروز 24 اردیبهشت بازار سهام، شاخص‌های بورس صعود کردند و شاهد تداوم ورود پول حقیقی به بازار بودیم.