اقتصادنیوز: بنابر اعلام دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نخستین خودروهای وارداتی اواخر شهریور راهی بازار می‌شوند و از همان ماه اول ما شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود چرا که واردات خودرو شوک به بازار وارد می‌کند….

اقتصادنیوز: بنابر اعلام دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نخستین خودروهای وارداتی اواخر شهریور راهی بازار می‌شوند و از همان ماه اول ما شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود چرا که واردات خودرو شوک به بازار وارد می‌کند.