اولین بار اتومبیل های برند لادا در دهه پنجاه شمسی به ایران راه پیدا کردند. همچنین بعد از محدودیت‌ها و موانعی که در دهه شصت پیش رو این محصولات قرار گرفتند، لادا ریوا استیشن، سامارا و نیوا در دهه‌های شصت و هفتاد در بازار ایران به عرضه رسیدند….

اولین بار اتومبیل های برند لادا در دهه پنجاه شمسی به ایران راه پیدا کردند. همچنین بعد از محدودیت‌ها و موانعی که در دهه شصت پیش رو این محصولات قرار گرفتند، لادا ریوا استیشن، سامارا و نیوا در دهه‌های شصت و هفتاد در بازار ایران به عرضه رسیدند.