تهران (پانا) – سخنگوی شورای صنفی نمایش از احتمال حضور فیلم کمدی «خوب بد جلف ۲» در اکران نوروزی سینما خبر داد.

تهران (پانا) – سخنگوی شورای صنفی نمایش از احتمال حضور فیلم کمدی «خوب بد جلف ۲» در اکران نوروزی سینما خبر داد.