ادامه بحران کرونا در کشور، کار جدی و وقف تلاش همه جانبه دولت را به همراه داشت. بیم آن بود که تعطیلات عید و آمد و شدهای نوروزی شیوع این بیماری را دوچندان کند. در این حوزه نیز وزارت بهداشت با اطلاع‌رسانی به موقع از طریق سامانه v.behdasht از مردم دعوت کر…

ادامه بحران کرونا در کشور، کار جدی و وقف تلاش همه جانبه دولت را به همراه داشت. بیم آن بود که تعطیلات عید و آمد و شدهای نوروزی شیوع این بیماری را دوچندان کند. در این حوزه نیز وزارت بهداشت با اطلاع‌رسانی به موقع از طریق سامانه v.behdasht از مردم دعوت کرد تا در خانه‌های خود بمانند.