​اقتصادنیوز: سدا سایان خواننده معروف ترکیه ای، با مجری و خواننده‌ی نه چندان معروف ترک چاغلار اوکتان که ۲۵ سال از او کوچکتر است ازدواج کرد.

​اقتصادنیوز: سدا سایان خواننده معروف ترکیه ای، با مجری و خواننده‌ی نه چندان معروف ترک چاغلار اوکتان که ۲۵ سال از او کوچکتر است ازدواج کرد.