اقتصادنیوز: یک خواننده جوان روس، برای اجتناب از سربازی و جنگیدن، با انتشار ویدئویی از خودکشی خود خبر داد.

اقتصادنیوز: یک خواننده جوان روس، برای اجتناب از سربازی و جنگیدن، با انتشار ویدئویی از خودکشی خود خبر داد.