سفارت روسیه در آمریکا به طرح نمایندگان کنگره آمریکا برای "به رسمیت نشناختن" پوتین واکنش نشان داد.

سفارت روسیه در آمریکا به طرح نمایندگان کنگره آمریکا برای "به رسمیت نشناختن" پوتین واکنش نشان داد.