رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات از صدور حکم خلع ید ۷ هکتار از زمین‌های ترک مزرعه لواسان با پیگیری‌های اداره اطلاعات شهر لواسان خبر داد….

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات از صدور حکم خلع ید ۷ هکتار از زمین‌های ترک مزرعه لواسان با پیگیری‌های اداره اطلاعات شهر لواسان خبر داد.