شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با ریزش 28 هزار و 688 واحدی در سطح یک میلیون و 407 هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با ریزش 28 هزار و 688 واحدی در سطح یک میلیون و 407 هزار واحد قرار گرفت.