خلاصه بازی کرمونزه – اینتر در هفته 20 رقابتهای سری آ ایتالیا 2022/23

خلاصه بازی کرمونزه - اینتر در هفته 20 رقابتهای سری آ ایتالیا 2022/23