پیروزی 4 بر 0 پرتغال برابر لیختن اشتاین در چارچوب رقابتهای انتخابی یورو

پیروزی 4 بر 0 پرتغال برابر لیختن اشتاین در چارچوب رقابتهای انتخابی یورو