خلاصه بازی پاری سن ژرمن – آژاکسیو در چارچوب هفته 35 رقابت های لیگ یک فرانسه 2022/23

خلاصه بازی پاری سن ژرمن – آژاکسیو در چارچوب هفته 35 رقابت های لیگ یک فرانسه 2022/23