خلاصه بازی پارما – ناپولی در چارچوب هفته اول رقابتهای سری‌آ ایتالیا ۲۰۲۰/۲۱

خلاصه بازی پارما – ناپولی در چارچوب هفته اول رقابتهای سری‌آ ایتالیا ۲۰۲۰/۲۱