آبی اناری‌ها با این نتیجه فاتح رقابت‌های لالیگا شدند و به عنوان قهرمانی دست یافتند

آبی اناری‌ها با این نتیجه فاتح رقابت‌های لالیگا شدند و به عنوان قهرمانی دست یافتند