پیروزی کهکشانی ها مقابل آلمریا در هفته اول لالیگا 2022/23

پیروزی کهکشانی ها مقابل آلمریا در هفته اول لالیگا 2022/23