معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت که در صورت پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو، روسیه، به گسترش زیرساخت‌های نظامی ناتو در خاک دوکشور پاسخ متقابل خواهد داد….

معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت که در صورت پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو، روسیه، به گسترش زیرساخت‌های نظامی ناتو در خاک دوکشور پاسخ متقابل خواهد داد.