سران کشورهای عضو بریکس بر توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه تاکید کردند.

سران کشورهای عضو بریکس بر توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه تاکید کردند.